Nieuwsbrief juni 2020

Still keep apart, stay united! Fairtrade together!

In Teylingen lijkt het coronavirus pandemie af te zwakken. Maar het is niet voorbij en de gevolgen ervan zijn nog lang niet helder. Menig bedrijf, met name in de horeca en de sierteelt, heeft grote zorgen.
Steeds duidelijker wordt dat de wereldwijde pandemie zeer velen in arme landen zeer hard treft. Kinderarbeid en zelfs honger nemen weer toe. Als u Fairtrade inkoopt/boodschappen doet kost dat hier meestal iets meer. Daar maakt het echter een groot verschil!

Enkele acties uit de afgelopen maanden


1. Praktijkvoorbeeld duurzaam bedrijf

Onze deelnemer Compay2Wear (Sassenheim) vroeg naar aanleiding van de vorige Nieuwsbrief : kom eens langs. Dat gaf ons de gelegenheid een portret te maken van dit duurzame bedrijf. Zie artikel hiervoor.

2. Fairtrade week

Tijdens de Fairtrade week (2 t/m 10 mei) hadden 5 supermarkten in Teylingen (Aldi Voorhout , Plus van Dijk Voorhout, AH Warmond, Dirk Sassenheim en AH Sassenheim) met een apart schap/stand speciaal aandacht voor Fairtrade. De werkgroep zorgde voor een kleine toegespitste poster en folders. Verder uiteraard PR via artikel op gemeente pagina Teylinger en op onze Facebookpagina.

3. Videoclip rap Fairtrade

Rapper Cain Slobbe (16 jaar) uit Voorhout maakte voor ons een rap over Fairtrade. Inmiddels is er een videoclip van. Geschikt voor scholen, clubs enz.; is ook op DVD beschikbaar.

4. Fairtrade op reclameborden langs gemeentewegen

Met veel medewerking vanuit de gemeente hebben van 12 mei t/m 1 juni ca. 20 reclameborden met PR voor Fairtrade in Teylingen langs gemeentewegen gestaan.  

5. Kennismaking met wethouder Heleen Hooij

Half juni hadden 2 werkgroep leden een live kennismakingsgesprek met de nieuwe wethouder met duurzaamheid in de portefeuille, Heleen Hooij. Zij nam er de tijd voor, wij hadden een goede gelegenheid ons doel, activiteiten en resultaten, tot nu toe, toe te lichten. Ook zij is bereid in voorkomende gevallen de werkgroep te ondersteunen.   

Tips, vragen of opmerkingen: mail info@teylingenfairtrade.nl  Meer info: www.teylingenfairtrade.nl.

Scroll naar top