Grote banken en verzekeraars ondermijnen Klimaatakkoord Parijs

Drie jaar na het Klimaatakkoord van Parijs van eind 2015 steken de grote banken en verzekeraars die actief zijn in Nederland nog steeds heel veel geld van hun klanten in fossiele energiebedrijven. Hun beleggingen in fossiele energiebedrijven zoals kolen-, olie- en gasbedrijven, zijn 15 keer omvangrijker dan die in duurzame energiebedrijven, zoals wind- zon- en geothermie bedrijven. Dit blijkt uit recent gezamenlijk praktijkonderzoek van de Eerlijke Bank- en Verzekeringswijzers, een samenwerkingsverband van Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection.

Beleggingen veertien grote banken en verzekeraars in energiebedrijven

Onderzocht zijn zeven grote banken en zeven grote verzekeraars die actief zijn in Nederland. Hieruit blijkt dat deze 14 instellingen gezamenlijk van 2016 tot en met 2017 een totaalbedrag van € 29 miljard in aandelen van de onderzochte fossiele energiebedrijven belegden. Daarentegen belegden de banken en verzekeraars maar een magere € 2 miljard in aandelen van de onderzochte duurzame energiebedrijven.

Leningen van banken aan energiebedrijven

In totaal leenden de Nederlandse banken van begin 2016 tot en met eind 2017 procentueel minder voor fossiele energie dan in de jaren voor het Klimaatakkoord van Parijs. Ging in 2013-2014 nog 81% van de energieleningen naar fossiele energiebedrijven, in 2016-2017 daalde dit percentage naar 74%. De leningen gingen in 2013-2014 voor maar 19% naar duurzame energiebedrijven. In 2016-2017 steeg dit percentage naar 26%.
N.B.: Door het kopen van aandelen van een bedrijf krijg je dat feitelijk deels in bezit. Als je geld uitleent krijg je alleen het recht het geleende bedrag terug te krijgen.

ABN-AMRO

ABN-AMRO leende in 2016 en 2017 voor maar liefst € 3 miljard uit aan fossiele energiebedrijven, veel meer dan in de periode 2013-2014. In die periode investeerde ABN- AMRO nog 68% van zijn energieleningen in fossiele energiebedrijven, maar in 2016-2017 steeg dit percentage naar 82%. De leningen aan duurzame energiebedrijven daalden van 32% van alle energieleningen in 2013-2014, naar 18% in 2016-2017. Dit maakt dat ABN- AMRO het slechtst werd beoordeeld van de zeven onderzochte banken.

ING

Van de Nederlandse banken is de ING verrreweg de belangrijkste financier van fossiele energie. In 2016-2017 leende de bank een bedrag van € 7,0 miljard aan fossiele energiebedrijven, tegenover € 1,6 miljard in duurzame energie. Al is het aandeel van fossiele energie in de energieleningen van de  ING iets gedaald – van 87% in 2013-2014 naar 83% in 2016-2017- het overgrote deel blijft gericht op fossiele energie. 

Rabobank

Rabobank leende in 2016-2017, net zoals in 2013-2014, ongeveer evenveel uit aan fossiele energiebedrijven als aan duurzame energiebedrijven, namelijk zo’n €1,4 miljard. Het percentage fossiele energie bij energieleningen steeg beperkt van 51% in 2013-2014 naar 55% in 2016-2017.
Deze bank werkt ook mee aan ondermijning van het Klimaatakkoord door bijvoorbeeld geld te lenen voor megastallen. Voorbeeld: bouwplan voor 16.000 varkens in Oirschot (gegevens Greenpeace). 85% van de agrobedrijven in ons land wordt gefinancierd door de Rabobank.

Volksbank en Tridosbank

De Volksbank (waaronder ASN Bank) en Triodos Bank belegden en leenden, net als in de periode 2013-2014, ook in 2016-2017 voor 100% in/aan duurzame energiebedrijven.

Conclusie banken

De meeste banken leenden in de onderzochte perioden 2013-2014 en 2016-2017 veel meer geld uit aan fossiele energie-industrie dan aan duurzame energiebedrijven; vooral de ING en  de ABN-AMRO. Bij de ABN-AMRO nam het zelfs nog flink toe.
Positief is wel dat in de zomer van 2018 een aantal banken nieuwe klimaatinitiatieven aankondigde, waaronder de ambitie om te rapporteren over reductie van de CO2-uitstoot van hun leningen en investeringen en dat het totaal aan leningen van de 7 grote banken aan fossiele energie daalde.

Conclusie verzekeraars

De onderzochte verzekeraars hadden in de periode 2016-2017 gezamenlijk voor € 27,6 miljard belegd in aandelen van fossiele energiebedrijven (kolen, olie en gas). Daarentegen belegden zij gezamenlijk slechts voor € 1,8 miljard (15 keer zo weinig) in duurzame energiebedrijven zoals wind- zon- en geothermiebedrijven (zie www.eerlijkegeldwijzer/verzekeringswijzer.nl).

Wat kunt u doen?

Eens nagaan hoe uw geld belegd wordt/ waarvoor uw geld wordt uitgeleend.
Zie bijvoorbeeld www.eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer/themas/klimaat.

Scroll naar top