Een belangrijk doel van de werkgroep Teylingen Fairtrade gemeente is kennis verspreiden over duurzaamheid. Daarom in deze column dit keer een enkele wetenswaardigheden over duurzaamheid. U zult daarbij zien dat duurzaamheid veel te maken heeft met Fairtrade. U weet wel, eerlijke handel, vooral gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen in arme landen.

Wist u dat…

  • het woord duurzaam veel meer betekent dan alleen milieuvriendelijk? Toelichting: Zo hebben de gezamenlijke Nederlandse gemeenten (VNG) afgesproken dat het bij Duurzame ontwikkeling gaat om het vinden van een balans tussen sociaal -economische ontwikkeling, de natuurlijke omgeving, en maatschappelijk welzijn. Het gaat ook om allerlei onderwerpen op het gebied van de mensenrechten zoals het tegengaan van kinderarbeid en het stimuleren van minimaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in arme landen (zoals leefbaar loon, veilig werk, recht op vakbonden), zo zegt de VNG. Ook de gemeente Teylingen onderschreef dat. Simpel gesteld kunnen we zeggen: milieu en mensenrechten zijn twee kanten van de zelfde medaille: duurzaamheid.
  • het percentage hernieuwbare energie in Nederland bijna het laagste is van alle landen van de Europese Unie? Toelichting: In 2014 was nog maar 5,5 % van ons totale energie (elektriciteit, warmte-energie en energie voor vervoer) hernieuwbare. Nog 94,5% kwam dus uit fossiele brandstoffen. Gemiddeld in de Europese Unie was in 2012 al 14,1 % van de totale energie hernieuwbare. Met hernieuwbare energie worden fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool) vervangen.
  • de nadelige gevolgen van de klimaatwijzigingen als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen (bijvoorbeeld periodieke droogtes, hevige regenval, zwaardere stormen, zeespiegelrijzing) vooral optreden in de ontwikkelingslanden? Toelichting: Denk bijvoorbeeld aan de recent voorspelde hongersnood van tientallen miljoenen mensen in delen van Afrika.
  • nog circa 215 miljoen kinderen, jonger dan 15 jaar, kinderarbeid verrichten? Toelichting: In de landbouw, de textielindustrie, bij de productie van computers e.d. en van kantoormeubilair komt relatief vaak kinderarbeid voor. Zo is bijvoorbeeld bij chocola, koffie, thee en bananen niet zeker dat er geen kinderarbeid aan te pas kwam, tenzij deze producten een keurmerk hebben dat dat garandeert. Max Havelaar, Utz Certified en Rainforest Alliance zijn de belangrijkste keurmerken op dit terrein in ons land. Alleen het Max Havelaar keurmerk garandeert dat de betreffende boer ook een leefbaar loon ontving.
  • dat u bij bijna alle energiebedrijven groene elektriciteit en groen gas kan kopen voor u thuis? Toelichting: Let wel, als u groene elektriciteit koopt, komt vaak een belangrijk deel daarvan uit waterkracht uit bijvoorbeeld Noorwegen. Dan worden geen fossiele brandstoffen vervangen, maar vergt het in Noorwegen meer fossiele brandstoffen. U kunt ook elektriciteit kopen verkregen met hernieuwbare energie uit ons land (wind, biomassa, zon).

Een volgende keer meer wetenswaardigheden over duurzaamheid.