WAT HEBBEN WE OVER VOOR EEN KOP EERLIJKE KOFFIE?
De inkomsten van de vele kleine koffieboeren liggen vaak niet hoger dan twee dollar per dag. En dan krijgen ze soms ook nog te maken met een natuurramp, bijvoorbeeld een aardbeving, die huizen, wegen en koffie-installaties vernietigt. Of met schimmelziektes in hun koffiestruiken, die hun koffieproductie en daarmee hun inkomen verder aantast.
Productiekosten hoger dan opbrengst koffiebonen verkoop
Niet voor niets zijn koffieproducenten in Colombia het afgelopen jaar bijeengekomen om over de lage koffieprijzen te praten. Het was de eerste conferentie van koffieboeren. De prijs die de koffieboeren voor hun product ontvangen is extreem laag. Recent onderzoek van de `International Coffee Organisation (ICO)` toont aan dat de kosten in de koffielanden Brazilië, El Salvador, Colombia en Costa Rica in tien jaar tijd vaak verdubbeld zijn. Maar de prijzen die de koffieboeren ontvingen zijn in die periode niet gestegen. Daardoor is de koffieteelt in veel gevallen weinig rendabel of zelfs verliesgevend. Voor de koffieboeren geen wenkend perspectief en voor ons als koffieconsumenten de dreiging dat koffie in de toekomst schaars wordt en dus duur.
Eerlijke koffie is echt duurzame koffie        
Als consument kunnen wij kiezen voor eerlijke koffie, Fairtrade koffie/Max Havelaar keurmerk koffie. Alleen dit Fairtrade keurmerk garandeert de boeren een minimumprijs voor hun koffie en garandeert bovendien dat een premie wordt betaald. Fairtrade koffie is dus echt duurzame koffie, omdat daarbij wordt voldaan aan een leefbaar loon voor de koffieboer, een essentieel onderdeel – het sociaal aanvaardbaar zijn – van duurzaamheid.
Als een koffieboer z´n gehele productie Fairtrade kan verkopen heeft hij een leefbaar inkomen. Echter, dat lukt lang niet altijd. De markt voor Fairtrade koffie is nog te klein om alle Fairtrade geproduceerde koffie ook onder Fairtrade voorwaarden en voor de daarbij behorende prijzen te kunnen verkopen. Daarom komt het veel voor dat Fairtrade koffieboeren een deel van hun product voor lagere dan Fairtrade prijzen moeten verkopen. Gemiddeld kunnen Fairtrade koffieboeren maar ca. 30 % van hun koffie voor Fairtrade prijzen verkopen. De markt wil simpelweg nog nauwelijks hogere prijzen accepteren. En dan te bedenken dat de andere certificeringen en initiatieven die ook in de goede richting bezig zijn voor de koffieboeren een minimumprijs en premie zelfs achterwege laten……….. Er is dus nog een lange weg te gaan naar echt duurzame koffie.
Hoeveel duurder is Fairtrade?
Wij draaien er niet om heen: Fairtrade is meestal een beetje duurder. Hoeveel precies is niet te zeggen, gelet op de grote verschillen die er sowieso zijn in prijzen. Als u tóch een indicatie wilt noemen wij: 0,6 cent verschil voor een kopje koffie. Met andere woorden: het kost een restauranthouder 0,6 cent extra als hij Fairtrade koffie schenkt. Op een kop koffie van bijvoorbeeld € 2,50 0,6 cent meer. Daar gaat het dus om. Hebben we zo´n klein beetje extra over voor een leefbaar loon voor de koffieboer……?
De werkgroep Teylingen fairtrade denkt van wel en strijdt voor: Heel Teylingen Fairtrade!