Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer worden? Waarom? En hoe doe je dat?
Als werkgroep Teylingen Fairtrade proberen we bedrijven en maatschappelijke organisaties te enthousiasmeren voor het kopen, verkopen- en het gebruiken van Fairtrade producten. Zie ook het artikel “Overschakelen op Fairtrade. Waarom, en hoe doe je dat?”, zie www.teylingenfairtrade.nl.
Ons ultieme streven is dat iedereen in onze gemeente fairtrade producten verkoopt, inkoopt of gebruikt. Maar er zijn ook ándere initiatieven dan fairtrade, die bijdragen aan een iets betere wereld. Denk aan: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ondernemers die echt serieus bezig zijn op dat gebied kunnen ook deelnemer worden van onze Fairtrade gemeente. Dit valt onder het zesde criterium voor Fairtrade gemeenten: stimuleer MVO; zie www.fairtradegemeenten.nl.
MVO: wat is dat precies?
MVO gaat vooral over ondernemers en bedrijven. Het houdt in dat deze ondernemers met hun bedrijven verantwoordelijkheid (willen) dragen voor duurzaamheidsproblemen zoals grondstoffenschaarste, mensenrechten, natuuraantasting en klimaatverandering. Stap 1 is: proberen deze problemen niet groter te maken. Stap 2 is: bijdragen aan het oplossen ervan. Overigens valt daar vaak een goed belegde boterham aan te verdienen.
Waarom MVO?
1. MVO omdat het loont.
MVO draagt bij aan de financiële prestaties van bedrijven, zeker gerekend over de langere termijn. De markt werkt mee: de vraag naar duurzame producten en diensten stijgt. Betrokken bedrijven hebben beter gemotiveerde medewerkers.
2. MVO omdat het moet.
Soms worden bedrijven gedwongen zich (meer) met MVO bezig te houden, meestal onder druk van grote inkopers (overheid, grote bedrijven), of door incidenten als consumentenboycots of mediaschandalen. Niet- of onvoldoende meedoen betekent verlies van de goede naam.
3. MVO omdat het hoort.
Niet alleen financiële overwegingen of druk van buitenaf spelen een rol. Veel bedrijven doen het omdat zij fatsoenlijk zaken willen doen. Ze willen iets bijdragen aan de maatschappij, gaan op een prettige manier om met hun personeel en willen het milieu niet te veel belasten.
En hoe word ik een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer?
Zo langzamerhand neemt MVO een grote vlucht in ons land. Bedrijven spelen een sleutelrol bij het realiseren van ‘de 3 P’s’, namelijk: weerbare en gelukkige mensen (People), een rijke natuur (Planet) en een gezonde economie (Profit).
Voor vele zaken is het wiel al uitgevonden en uitgeprobeerd. Heb je als ondernemer hier belangstelling voor? Kijk dan vooral eens op de website van MVO Nederland: www.mvonederland.nl. Deze site geeft een heleboel praktische informatie. MVO Nederland is een grote kennis- en netwerkorganisatie van ruim 2200 duurzame bedrijven, klein en groot en in allerlei sectoren. Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen voorstaan kunnen lid worden. MVO Nederland stimuleert de samenwerking tussen haar leden, geeft voorlichting en praktische informatie over MVO. De slagzin hierbij is “People, Planet en Profit”. Het netwerk en kenniscentrum wordt mede gefinancierd door de ‘rijksoverheid. Zie www.mvonederland.nl.