Steeds meer mensen vinden duurzaamheid van belang. Maar hoe zit het eigenlijk met de duurzaamheid van banken? Daar blijken grote verschillen tussen te zijn. In dit artikel enkele hoofdpunten over de duurzaamheid van zes belangrijke grote Nederlandse banken. De gegevens in dit artikel zijn gebaseerd op www.eerlijkegeldwijzer.nl/bankwijzer.

Banken en duurzaamheid

Bijna iedereen heeft een betaalrekening en een spaarrekening bij een bank. Banken lenen geld (uw geld) uit aan bedrijven, organisaties en overheden. Dat gaat niet zomaar, de bank stelt eisen aan degene die geld leent. Natuurlijk over het terug kunnen betalen. Maar steeds meer ook over de duurzaamheid van de geldleners. Banken krijgen steeds meer vragen over duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord (MVO) ondernemen. De risico’s voor een bank voor niet terugkrijgen van uitgeleend geld nemen toe als een bank onvoldoende rekening mee houdt met duurzaamheid en MVO. Zij hebben daardoor te maken met duurzaamheid en kunnen er invloed op uitoefenen.

Score tabel

De bijgaande tabel geeft aan hoe zes grote Nederlandse banken – ABN Amro, ASN bank, ING, Rabobank, SNS bank en Van Lanschot – scoren op een aantal belangrijke duurzaamheids thema’s. De scores zijn bepaald op basis van onderzoek naar het beleid van de banken. Beleid, zoals dat blijkt uit voor iedereen verkrijgbare gegevens van de banken, met name hun websites en jaarverslagen. Uiteindelijk gaat het niet om het beleid, maar om wat er daadwerkelijk gebeurt in de praktijk. Daarom is ook onderzocht wat de banken in de praktijk doen. In de score tabel is dit aangegeven met uitroeptekens. Een uitroepteken betekent dat de bank (nog) niet geheel voldoet aan haar eigen beleid.