Het blijkt regelmatig dat niet iedereen weet dat er verschil is tussen fairtrade en biologisch. Velen willen gewoon iets goeds doen voor de wereld. Wat dat is, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je even goed nadenkt over wat je zelf belangrijk vindt, merk je dat de een meer geraakt wordt door de natuur of klimaatveranderingen, de ander door armoede in bijvoorbeeld Afrika. Als dat duidelijk is, kun je nog beter bewuste keuzes maken. In grote lijnen is het verschil dat Fairtrade over mensen gaat en biologisch over natuur.

Fairtrade

Fairtrade betekent dat degenen die Fairtrade producten maken, meestal in ontwikkelingslanden, daar een redelijke prijs voor krijgen. Dat wil zeggen dat zij daarmee eten, drinken, een dak boven het hoofd, kinderen naar school en ziektekosten kunnen betalen. Daarmee kunnen de producenten zelf hun levensomstandigheden verbeteren. Verder zijn belangrijke punten: Fairtrade staat voor handel met respect voor mens en milieu, een langdurige handelsrelatie, ondersteuning bij productontwikkeling, vakbondsvrijheid en transparantie van de handelsketen. Het is een vorm van handel waarbij gezocht wordt naar gelijkwaardigheid in de hele handelsketen.

Biologisch

Biologisch betekent dat er geen chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest gebruikt worden, wat natuurlijk beter is voor de natuur. Chemische bestrijdingsmiddelen bestrijden vaak niet alleen een plaag, maar ook een deel van de nuttige organismen. Biologische teelt is meestal ook prettiger voor arbeiders op boerderijen, omdat zij niet in aanraking komen met vaak giftige chemicaliën. Maar garantie op een fatsoenlijk loon hebben ze niet bij biologische landbouw. Belangrijke punten bij biologisch zijn verder: nadrukkelijk rekening houden met dieren-welzijn, geen genetische modificering en veel aandacht voor natuurbeheer en biodiversiteit.

Positieve ontwikkeling: naar elkaar toe groeien

Fairtrade en biologisch groeien naar elkaar toe. Fairtrade producenten moeten ook kien zijn op natuur en biologische producenten hebben vaak ook veel aandacht voor de menskant.

Keurmerk

Keurmerk betekent dat een onafhankelijke instantie het product heeft gekeurd op (bijvoorbeeld) het Fairtrade of biologisch zijn.

Hoe herken ik Fairtrade en biologisch?

Het belangrijkste Fairtrade keurmerk in ons land is het Max Havelaar keurmerk.Je vindt het vooral op producten voor eten en drinken eten (“food”) en op katoen. Want een groot deel van de katoen, en een deel van onze food producten – koffie, thee, rijst, chocola, bananen etc.- komt uit ontwikkelingslanden. Praktisch alle food uit ontwikkelingslanden is zowel met als zonder Fairtrade keurmerk te koop. Het belangrijkste biologische keurmerk is het EU (Europese Unie) keurmerk voor biologisch, het “groene blaadje”. Op biologische producten moet altijd dit “groene blaadje” staan.

Meer weten over de vele keurmerken: zie www.teylingenfairtrade.nl of bijvoorbeeld www.milieucentraal.nl. Vragen op dit gebied? Mail naar: info@www.teylingenfairtrade.nl.