Wat is een Fairtrade gemeente?

Kort samengevat betekent Fairtrade gemeente dat de inwoners, bedrijven, winkels, horeca, maatschappelijke organisaties etc. inclusief de gemeentelijke overheid veel aandacht hebben voor Fairtrade en relatief veel Fairtrade producten gebruiken/verkopen. In Nederland zijn er eind 2017 ca. 85 Fairtrade gemeenten, wereldwijd ruim 2000.

Campagne Fairtrade gemeenten

Fairtrade gemeenten (Fairtrade towns) is een internationale campagne (zie www.fairtradetowns.org). De Nederlandse campagne Fairtrade Gemeenten( zie www.fairtradegemeenten.nl) is een initiatief van Stichting Max Havelaar, de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels en het ICCO. Om de titel Fairtrade Gemeente te mogen voeren, moet voldaan worden aan zes criteria. Daarna beslist de landelijke jury van de Fairtrade Gemeente campagne of de gemeente die titel daadwerkelijk verdient.

Criteria voor de titel Fairtrade gemeente

  1. Er is een lokale werkgroep actief die de initiatieven neemt om de titel te behalen/behouden. Ook zorgt de groep na het behalen dat fairtrade blijft leven binnen de gemeente. De groep is verantwoordelijk voor een jaarlijkse beoordeling waaruit moet blijken dat de gemeente nog steeds aan de criteria voldoet. De werkgroep is een heterogene groep met vertegenwoordigers uit verschillende werkterreinen, waaronder een vertegenwoordiger van de gemeente.
  2. Het gemeentebestuur spreekt zich uit voor fairtrade. De gemeenteraad en de verschillende gemeentelijke afdelingen verwoorden Fairtrade in hun beleid en handelen hier naar.
  3. In plaatselijke winkels worden eerlijke producten duidelijk zichtbaar verkocht. Plaatselijke horeca serveert fairtrade producten.
  4. Lokale maatschappelijke organisaties (zoals scholen, kerken en verenigingen) en bedrijven gebruiken fairtrade producten. Er worden activiteiten georganiseerd om de kennis over en de betrokkenheid bij fairtrade te vergroten.
  5. Media-aandacht. Er wordt een strategie ontwikkeld om de campagne lang in het nieuws te houden en er worden acties georganiseerd waarbij het publiek bij de campagne wordt betrokken.
  6. De werkgroep zorgt er door initiatieven te nemen voor dat bedrijven en organisaties Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)in hun eigen bedrijfsvoering gaan opnemen.

Voor een uitgebreide beschrijving van de 6 criteria zie www.fairtradegemeenten.nl