Als je gaat shoppen, waar doe je dat dan? Waar vind je artikelen die je nodig hebt en die gemaakt zijn onder goede omstandigheden voor mens en milieu? Waar drink je tussendoor een kopje verantwoorde koffie en eet je een lekker biologisch broodje? EerlijkWinkelen wijst je de weg naar leuke en hippe winkels die aantoonbaar fairtrade, biologische en/of tweedehands producten verkopen. Inmiddels zijn er in ons land ca. 50 steden en dorpen met een EerlijkWinkelen route of kaart. De werkgroep organiseerde dat er sinds november 2016 ook van Teylingen een digitale Eerlijk Winkelen kaart is, zie www.eerlijkwinkelen.nl.

Eerlijk Winkelen Kaart Teylingen

Om de titel Fairtrade gemeente te kunnen behouden zijn steeds weer nieuwe acties nodig. Daarom heeft de werkgroep Teylingen Fairtrade nu de Eerlijk Winkelen Kaart Teylingen opgezet, zie www.eerlijkwinkelen.nl. Als u op deze landelijke website (is er ook als app!) Teylingen opzoekt vindt u 14 Teylingse winkels en horecagelegenheden die voldoen aan de hierna vermelde criteria.

Bedoeling is de inwoners van Teylingen te laten zien dát en waar er winkels, horecagelegenheden en andere aan consumenten verkopende bedrijven in Teylingen zijn die producten verkopen die duidelijk aantoonbaar fairtrade, biologisch en/of anderszins duurzaam zijn. Graag vernemen we of u, als ondernemer in Teylingen, geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen!

Doelstelling

Doel is Eerlijk en duurzaam winkelen onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. Niet op een geitenwollen-sokken-manier, maar hip, vrolijk en met een modern tintje. Met de Eerlijk Winkelen Kaart Teylingen willen we de Teylingse consumenten er op wijzen dat in onze dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond allerlei winkels, horecagelegenheden en andere bedrijven te vinden zijn die bijdragen aan een iets betere wereld.

Criteria

Criteria voor het vermelden op de kaart zijn:

  • winkels of horecabedrijven die relatief veel Fairtrade producten verkopen
  • winkels of horecabedrijven die relatief veel biologische producten verkopen
  • winkels die praktisch alleen tweedehands producten verkopen
  • bedrijven die anderszins relatief veel bijdragen aan duurzaamheid

Een uitgebreide beschrijving van de criteria vindt u op de website www.eerlijkwinkelen.nl.

De kaart

Op de website (en app) www.eerlijkwinkelen.nl kan je zeer snel de plattegrond van Teylingen vinden met daarop aangegeven de Eerlijk-Winkelen-bedrijven in onze gemeente. Per vermelde winkel/horecagelegenheid is kort samengevat aangegeven welke eerlijke producten worden verkocht en wat er eerlijk aan is. De kaart geeft ook een stimulans voor de lokale economie, in deze tijd geen onbelangrijk gegeven. Teylingse webwinkels die voldoen aan het bovenstaande zijn ook welkom; op de website www.eerlijkwinkelen.nl is een aparte afdeling voor webwinkels.

Zijn er meer Eerlijke Winkelen kaarten/routes?

Ja, er zijn inmiddels ruim 50 gemeenten die meedoen, o.a. Delft, Den Haag, Leiden, Voorschoten en Wassenaar. Op www.eerlijkwinkelen.nlvindt alle plaatsen in ons land met een EerlijkWinkelen route/kaart en is aanvullende informatie over het initiatief verkrijgbaar.

Promotie

De werkgroep Teylingen Fairtrade zal de kaart promoten o.m. door periodieke publicaties en tijdens markten e.d. waar ook Teylingen Fairtrade present is. Heeft u ook suggesties? We horen het graag!

Geen kosten voor u

Voor de ondernemers die deelnemen aan de Eerlijk Winkelen Kaart Teylingen zijn hier geen kosten aan verbonden. De gemeente staat zeer welwillend tegenover het initiatief en was bereid de beperkte benodigde financiële middelen te verstrekken. Het meeste werk wordt door de vrijwilligers van de werkgroep Teylingen Fairtrade gedaan.

Deelname

Wilt u deelnemen, meldt u dan aan. De werkgroep Teylingen Fairtrade beoordeelt uw aanvrage, daarbij o.m. gebruikmakend van de expertise van de Landelijke stichting Eerlijk Winkelen. Deze landelijke stichting besluit uiteindelijk over het opnemen op website en app.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet, mail naar info@www.teylingenfairtrade.nl.