Om de titel Fairtrade gemeente te kunnen behouden zijn steeds weer nieuwe acties nodig. Daarom heeft de werkgroep nu het plan een Eerlijk Winkelen Kaart op te zetten. Bedoeling is de inwoners van Teylingen te laten zien dát en waar er allerlei winkels, horecagelegenheden en andere bedrijven in Teylingen zijn die producten verkopen die duidelijk aantoonbaar fairtrade, biologisch en/of anderszins duurzaam zijn. Graag vernemen we of u, als ondernemer in Teylingen, geïnteresseerd bent om hieraan deel te nemen!

Doelstelling

Doel is Eerlijk en duurzaam winkelen onder de aandacht te brengen bij een groot publiek. Niet op een geitenwollen-sokken-manier natuurlijk, maar hip, vrolijk en met een modern tintje. Met de Eerlijk Winkelen Kaart Teylingen willen we de Teylingse consumenten er op wijzen dat in onze dorpen Sassenheim, Voorhout en Warmond allerlei winkels, horecagelegenheden en andere bedrijven te vinden zijn die bijdragen aan een betere wereld.

Wij denken daarbij aan:

  • winkels of horecabedrijven die relatief veel Fairtrade producten verkopen
  • winkels of horecabedrijven die relatief veel biologische producten verkopen
  • winkels die alleen tweedehands producten verkopen
  • bedrijven die anderszins relatief veel bijdragen aan duurzaamheid.

Door dit initiatief kunnen bedrijven uitstralen dat ze meedoen aan Fairtrade gemeente. Of door duidelijk zichtbaar Fairtrade producten in winkels of horeca te verkopen (3e criterium, zie pagina Wat is een Fairtrade gemeente?). En/of door duidelijk aantoonbaar invulling te geven aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen), het 6e criterium van Fairtrade gemeente. Daarnaast kan de kaart ook een stimulans zijn voor de lokale economie. In deze tijd ook geen onbelangrijk gegeven. Teylinger webwinkels die voldoen aan het bovenstaande zijn ook welkom.

Resultaat

Het resultaat is een plattegrond van Teylingen met daarop aangegeven de Eerlijk-Winkelen-bedrijven in onze gemeente. Deze kaart met korte tekst per bedrijf over uw bedrijf/producten en een foto van uw bedrijf zullen digitaal beschikbaar komen. Tekst en foto worden met u afgestemd. De kaart met de gegevens per bedrijf zullen in elk geval te vinden zijn op:

Tevens zal het op de EerlijkWinkelen app van de stichting EerlijkWinkelen komen.

Zijn er meer Eerlijke Winkelen kaarten/routes?

Ja, er zijn inmiddels ca. 50 gemeenten die meedoen, o.a. Delft, Den Haag, Leiden Voorschoten en Wassenaar. Op www.eerlijkwinkelen.nl staat een overzicht van alle plaatsen met een EerlijkWinkelen route/kaart en is aanvullende informatie over het initiatief verkrijgbaar.

Promotie

De route zal gepromoot worden, onder meer door flyers. Heeft u ook suggesties? We horen het graag!

Geen kosten voor u

Voor de ondernemers die deelnemen aan de Eerlijk Winkelen Kaart Teylingen zijn hier geen kosten aan verbonden. De gemeente staat welwillend tegenover het initiatief en is bereid de beperkte benodigde financiële middelen te verstrekken. Het meeste werk zal door de vrijwilligers van de werkgroep Teylingen Fairtrade gemeente worden gedaan.

Deelname

Wilt u deelnemen, meldt u dan bij ons aan. Een drietal leden van onze werkgroep beoordeelt uw aanvrage, daarbij gebruikmakend van de expertise van de Landelijke stichting Eerlijk Winkelen.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, schroom niet en stel/maak ze snel. Via de mail info@www.teylingenfairtrade.nl of telefonisch via 0252 215483.