Een einde aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Dat is de kern van de nieuwe Werelddoelen (Global Goals). De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben eind 2015 deze doelen voor de periode tot 2030 samen vastgesteld. De Global Goals heten voluit Sustainable Development Goals (doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, SDG’s). Zij gelden in alle landen en voor alle mensen. Gegevens gebaseerd op www.rijksoverheid.nl en www.oneworld.nl.

Vervolg op de acht Millenniumdoelen

De nieuwe Werelddoelen zijn het vervolg op de 8 Millenniumdoelen die de Verenigde Naties vaststelden in het jaar 2000 en golden tot eind 2015. Die doelen hebben er toe bij gedragen dat er bijvoorbeeld de helft minder armoede in de wereld is; dat het percentage kinderen dat basisonderwijs krijgt steeg tot 90 procent en dat er een einde kwam aan de opmars van malaria en TBC (zie ook de twee artikelen ‘Millenniumdoelen, hoe staat het er mee’ in het nieuwsarchief 2016).

Maar…, er zijn sinds 2000 nieuwe problemen die om een wereldwijde aanpak vragen en meerdere ook toen al bestaande problemen vragen nog steeds een wereldwijde aanpak. Denk aan de armoede waarin nog honderden miljoenen mensen leven, de groeiende ongelijkheid, de rechten van vrouwen en meisjes, vrede en veiligheid, klimaatverandering en het ontbreken van zelfs basis onderwijs voor 10% van de kinderen.

De nieuwe Werelddoelen

In eind 2015 stelden de 193 lidstaten van de Verenigde Naties daarom maar liefst 17 nieuwe werelddoelen vast. Ruim 150 staatshoofden en vele beroemdheden zoals Shakira, Beyoncé en Daniel Craig maakten hun opwachting; de Paus gaf een toespraak. Vanuit Nederland waren onder meer aanwezig koning Willem-Alexander, premier Mark Rutte en de ministers Koenders en Ploumen.

De 17 nieuwe Werelddoelen staan vermeld direct onder dit artikel.

Resultaat van jarenlange onderhandeling

De Werelddoelen zijn het resultaat van jarenlange onderhandelingen tussen overheden, zowel landen als andere overheden (gemeenten, provincies enz.). Er is overleg geweest met tal van maatschappelijke groeperingen: bedrijfsleven, hulporganisaties, kerken, enz. over de hele wereld. Eind 2014 werd al duidelijk wat de zeventien doelen in hoofdlijnen zouden behelzen.

Ook gericht op westerse landen

Anders dan de t/m 2015 geldende Millenniumdoelen zijn de Werelddoelen ook gericht op westerse landen en worden doelen aangegeven voor politiek gevoelige onderwerpen. Bijvoorbeeld het bestrijden van ongelijkheid en het tegengaan van klimaatverandering. Om ontwikkeling te stimuleren zijn in het Westen ook veranderingen nodig, ondermeer op het gebied van eerlijke handel, consumptie en productie. En economische en sociale ontwikkeling kan niet los worden gezien van een verantwoorde omgang met natuurlijke hulpbronnen.

De 17 nieuwe Werelddoelen
1.Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede
2. Einde aan honger; zorgen voor duurzame landbouw
3. Gezondheidszorg voor iedereen
4. Goed onderwijs voor iedereen
5. Gelijke rechten voor mannen en vrouwen
6. Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen
7. Iedereen toegang tot betaalbare en duurzame energie
8. Iedereen fatsoenlijk werk en duurzame economische groei
9. Een goede infrastructuur, meer innovatie
10. Minder ongelijkheid binnen en tussen landen
11. Dorpen en steden veilig en duurzaam
12. Zorg voor duurzame consumptie en productie
13. Klimaatverandering tegengaan; gevolgen ervan aanpakken
14. Bescherm oceanen en zeeën en gebruik ze duurzaam.
15. Bescherm en herstel ecosystemen, bossen en biodiversiteit
16. Vreedzame samenleving, toegankelijk recht voor iedereen
17. Meer samenwerking tussen landen voor gezamenlijke doelen