In het jaar 2000 maakten de toen 193 landen van de Verenigde Naties(VN) acht ambitieuze afspraken om binnen 15 jaar, heel kort samengevat, de armoede de wereld uit te helpen: de acht Millenniumdoelen. Het jaar 2015 is voorbij. Hoe is het gegaan met deze doelen? Gegevens gebaseerd op www.oneworld.nl en de NOS (htpp://nos.nl). In het artikel hieronder vindt u de gegevens over de doelen 1 t/m 4. Dit artikel gaat over de doelen 5 t/m 8.

Millenniumdoel 5: In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap

De moedersterfte is sinds 1990 weliswaar bijna gehalveerd, maar niet op schema met het doel. Te veel vrouwen overlijden aan complicaties tijdens de zwangerschap, de bevalling of de kraamtijd. Ook illegale en verkeerd uitgevoerde abortussen zijn levensgevaarlijk. In 2015 moest de moedersterfte met driekwart zijn teruggebracht, dat is niet gelukt. Ieder jaar overlijden nog altijd 287.000 zwangere vrouwen en moeders, vooral in ontwikkelingslanden. Dat is een afname van 47 procent. In ontwikkelingslanden komt moedersterfte nog steeds 14 keer meer voor dan in ontwikkelde landen.

Millenniumdoel 6: In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt

‘Er komen nog altijd te veel nieuwe aids-gevallen bij’, schrijft de VN in 2014 in een rapport. In totaal waren er in 2013 wereldwijd 35 miljoen mensen met hiv besmet. Een record. Er komen nog steeds aidspatiënten bij, maar ze blijven ook langer leven, waardoor het aantal geïnfecteerden hoger is.

Miljoenen patiënten hebben nog steeds geen toegang tot aidsremmers. Het aantal nieuwe besmettingen dat er tussen 2000 en 2013 jaarlijks bijkwam, daalt daarentegen wel: van 3,5 miljoen naar 2,1 miljoen. Ook malaria hoopte de VN te bestrijden. Tussen 2000 en 2012 liep het aantal doden door malaria terug met zeker 58 procent. Maar in landen als de Democratische Republiek Congo en in Nigeria is de situatie nog steeds slecht.

Millenniumdoel 7: In 2015 leven meer mensen in een duurzaam leefmilieu

De doelstelling is dat de leefomstandigheden van sloppenwijkbewoners verbeterd zijn en het percentage mensen zonder toegang tot veilig water en goede sanitaire voorzieningen is gehalveerd in 2015. 89 procent van de wereldbevolking heeft nu toegang tot veilig drinkwater en 200 miljoen sloppenwijkbewoners leven in betere omstandigheden. Het aantal sloppenwijkbewoners steeg wel van 650 miljoen in 1990 naar 863 miljoen in 2011. Het aantal mensen met toegang tot een wc nam sinds 2011 weliswaar toe met 240.000 per dag, maar nog steeds moet 15 procent van de wereldbevolking zijn behoefte doen in het openbaar.

Millenniumdoel 8: In 2015 is er meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp

De gemiddelde hoeveelheid ontwikkelingshulp van de rijke landen aan ontwikkelingslanden daalde van 0,32 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP) in 1990 naar 0,29 procent in 2012. Het is minder dan de helft van de internationaal afgesproken norm om 0,7 procent van het BNP aan hulp te besteden.

De handel in de wereld wordt wel eerlijker, onder meer omdat ontwikkelde landen steeds minder importtarieven heffen op producten uit ontwikkelingslanden. Een belangrijke ontwikkeling is ook dat nu 89 procent van de mensen in ontwikkelingslanden toegang heeft tot mobiele telefonie en 40 procent online is.

Hoe verder

De vraag is natuurlijk: hoe verder. Nog steeds is er veel werk aan de winkel voor een iets betere wereld. In het najaar van 2015 stelden de Verenigde Naties daarom nieuwe doelen vast voor de periode tot 2030; de zogenaamde Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel Global Goals (Wereld Doelen) genoemd. Dit artikele volgt binnenkort.