In het jaar 2000 maakten de toen 193 landen van de Verenigde Naties(VN) acht ambitieuze afspraken om binnen 15 jaar, kort samengevat, de armoede de wereld uit te helpen: de zogenoemde Millenniumdoelen. Het jaar 2015 is voorbij. Hoe is het gegaan met deze doelen? De gegevens zijn gebaseerd op www.oneworld.nl, website (en tijdschrift) over mondiale verbondenheid en duurzaamheid.

Millenniumdoel 1: In 2015 zijn extreme armoede en honger uitgebannen.

  • 1a. Het eerste en belangrijkste doel, armoede de wereld uit, is opgesplitst in verschillende subdoelen. Het eerste is halvering van het percentage mensen met een inkomen van minder dan 1 dollar per dag. Dit doel is behaald: In 1990 leefde 47 procent van de wereldbevolking in extreme armoede, nu is dat 22 procent.
  • 1b. Het tweede subdoel is dat iedereen fatsoenlijk werk heeft, in het bijzonder vrouwen en jongeren. Praktijk is dat sinds 2007 wereldwijd de werkgelegenheid is afgenomen, met name onder jongeren.
  • 1c. Het derde subdoel is halvering van het aantal mensen met honger. In 1990 leefde 23,2 procent met honger, dat is nu nog 14,9 procent. 1 op de 8 mensen lijdt dus nog honger. 1 op de 6 kinderen onder de 5 wereldwijd is ondervoed en 1 op de 12 heeft juist overgewicht.

Er leven nog steeds 1,2 miljard mensen in extreme armoede. Een derde daarvan leeft in Afrika, ten zuiden van de Sahara. Daar is nog steeds bijna de helft van de mensen buitengewoon arm. De halvering van de armoede is vooral op het conto van China en India te schrijven, twee landen met een immens grote bevolking die economisch in de lift zitten. Zorgwekkend is dat die vooruitgang ongelijk verdeeld is. Tegelijk met de economische groei werden de verschillen tussen arm en rijk in India en China groter. Datzelfde geldt voor de Afrikaanse landen die in de lift zitten. In Nigeria bijvoorbeeld profiteert alleen de rijkste 10 procent van buitenlandse investeringen. Ook moet je er rekening mee houden dat je in 2000 meer kocht voor een dollar per dag dan nu. Het Amerikaanse Bureau of Labour Statistics laat zien dat je met 1,25 dollar in 1990 net zoveel kon kopen als met 2,25 dollar in 2014.

Millenniumdoel 2: In 2015 gaan alle jongens en meisjes naar de basisschool

Dit doel is niet behaald, want 57 miljoen kinderen gaan nog niet naar school en 1 op de 4 kinderen maakt de basisschool niet af. Als je in Afrika ten zuiden van de Sahara woont heb je de meeste kans om niet naar school te gaan. Bovendien kunnen 123 miljoen jongeren niet goed lezen en schrijven, het merendeel jonge vrouwen.

Millenniumdoel 3: In 2015 hebben mannen en vrouwen dezelfde rechten

Een deel van dit doel is behaald. Er gaan bijna evenveel meisjes als jongens naar de basis- en middelbare school.

De VN kijken ook naar de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt: het percentage werkende vrouwen steeg sinds 1990 van 35 naar 40 procent. Met de politieke participatie van vrouwen is het slecht gesteld: wereldwijd is slechts 21 procent van alle parlementariƫrs vrouw. In 2000 was dit echter nog maar 14 procent.

Millenniumdoel 4: In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen

Dit doel is niet behaald. De kindersterfte is sinds 1990 met 41 procent gedaald, terwijl de doelstelling twee derde was. Elke dag gaan er 14.000 kinderen minder dood, maar nog steeds sterven elke dag ongeveer 10.000 kinderen. In de meeste gevallen aan te voorkomen ziekten, zoals diarree. Een kind jonger dan 5 jaar heeft in Afrika 16 keer meer kans om te overlijden, dan in ontwikkelde landen.